Půjčovna Marco Polo Ochrana osobních údajů

  • výňatek ze „Smlouvy o nájmu dopravního prostředku“ na www.objevmarcopolo.cz
  1. Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel jeho údaje ukládal a používal za účelem a v souladu naplnění této smlouvy.
  2. Pronajímatel se zavazuje, že tyto osobní údaje budou poskytnuty třetím stranám pouze tehdy, pokud to bude pronajímatelem považováno za nevyhnutelné k odvrácení nebo k vyhnutí se nezákonného či zákonem postižitelného jednání, případně na vyžádání příslušníků policie, příslušné pojišťovny nebo dalších orgánů a institucí zainteresovaných na řešení vzniklých problémů.
  3. Pronajímatel se zavazuje, že nezneužije osobní údaje k jiným komerčním zájmům nad rámec této smlouvy.